Fémtörvénnyel kapcsolatos tájékoztatás

Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény (a továbbiakban: Fémtörvény) megalkotását többek között az illegális fémkereskedelem visszaszorítása tette szükségessé, tehát a törvény fő célja nem a legális vállalkozások ellehetetlenítése. Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Kormányrendelet fémkereskedelmi hatóságként a Vám- és Pénzügyőrséget jelölte ki – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel Sipos Jenő a VPOP szóvivője.A Fémtörvény 2010. január 1-jén lépett hatályba, ugyanakkor a jogalkotó átmeneti időszakot biztosított a felkészülés érdekében mind az ügyfelek, mind a hatóság részére. Ez azt jelenti, hogy a törvény kihirdetésekor, az akkor hatályos jogszabályok szerint érvényes szakhatósági engedély birtokában fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységet folytató személy 2010. április 1-ig nyújthatja be az engedély iránti kérelmét, azonban annak elbírálásáig fémkereskedelmi tevékenységét folytathatja. Az engedély iránti kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes regionális ellenőrzési központhoz kell benyújtani.

A Vám- és Pénzügyőrség hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a fémkereskedő tevékenységét, valamint az engedélyköteles anyagok más személy által történő begyűjtését, értékesítését és hasznosítását. Ennek során a vámhatóság vizsgálja a fémkereskedő telephelyét, az engedélyköteles anyagok szállításának rendjét és különös hangsúlyt fektet a fémkereskedelmi tevékenységet engedély nélkül végzők kiszűrésére.

A Vám- és Pénzügyőrség a számára is új feladatként jelentkező fémkereskedelem engedélyezését és ellenőrzését fontos feladatnak tartja, ezért azt mind társadalmi-, mind gazdaság védelmi szempontból kiemeltként kezeli. Emiatt a vámhatóság minden segítséget megad ahhoz, hogy a fémkereskedők nehézségek nélkül folytathassák tevékenységüket.

A leggyakoribb - engedélyezéssel kapcsolatos - kérdések válaszaikkal témakörönként rendszerezve megbontva kerültek közreadásra a vámhatóság internetes oldalán, mely a http://vam.gov.hu hivatkozás alatt érhető el.

A Vám- és Pénzügyőrség – a fentiekben már említett helyen – külön al-weboldalt hozott létre az ügyfelek számára, ahol egy helyen összegyűjtve közreadjuk az összes szükséges információt a témával kapcsolatosan.

A gyorsabb és hatékonyabb – fémkereskedelemmel kapcsolatos – ügyféli kérdések megválaszolása érdekében a testületen belül létrehozásra került egy új e-mail cím (fem@vam.gov.hu), melyre beérkező kérdések tekintetében a kollégáink szívesen állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Vám- és Pénzügyőrség felmérései alapján jelenleg 861 fémkereskedő folytatja Magyarországon a tevékenységét, a 2010. március 29-ei állapot szerint eddig 277 fémkereskedelmi engedély iránti kérelem érkezett a hatósághoz.

forrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2010. március 30.

Gyürky László

A Web-oldalon található cikkek és fotók ingyenesen és szabadon felhasználhatók, de kizárólag az Objektív Hírügynökség, mint hírforrás feltüntetésével.
hirdetés