Valódi verseny a közútkezelői feladatok piacán

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) és háttérintézménye, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) közös célkitűzése, hogy az építések költséghatékony kivitelezése mellett az országos közutak üzemeltetése, működtetése is a leghatékonyabb módon valósuljon meg. Az M43 autópálya Szeged-Makó-Csanádpalota/Nagylak közötti szakaszai közútkezelőjének versenyeztetéssel történő kiválasztása az első ilyen irányú kísérlet, mellyel a KKK célja a versenyfeltételek megteremtése a közútkezelői tevékenység piacán – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ.Az M43 az első autópálya, mely gyorsforgalmi kapcsolat kialakítását biztosítja Romániával és a tranzitforgalom jelentős részét fogja lebonyolítani, így annak építése a Kormány kiemelt beruházásai között szerepel. Az M43 autópálya Szeged-országhatár közti szakasza összesen 55 km, részben építés, részben előkészítés alatt, Makóig 2010 augusztusára készül el, az utolsó szakasz forgalomba helyezése 2012 IV. negyedévében várható.

A KHEM és a KKK közös célkitűzése, hogy az építések költségtakarékos kivitelezése mellett az országos közutak üzemeltetése, működtetése is a legkisebb költségek mellett, a leghatékonyabb módon valósuljon meg. Ennek elérése érdekében tette lehetővé a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása a versenyhelyzet megteremtését. E módosítás alapján a KKK elsőként versenyezteti meg az országos közút kezelői feladatainak ellátását. E feladatok megversenyeztetése – nem kizárva a jelenlegi közútkezelőket sem – a piaci mechanizmusok működése folytán várhatóan kedvezően hat az üzemeltetési árakra.

A tervezett intézkedés keretében a KKK hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás során választja ki az M43 autópálya közútkezelőjét 8 éves időtartamra. Az intézményünk vezetésével működő szakértői csoport előkészítette az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges szolgáltatási szerződés tervezetét, melynek végleges tartalma a közbeszerzési eljárás folyamatába illeszkedő tárgyalások eredményeként alakul ki. A részvételi felhívás 2009. november 21-én került feladásra. Az eljárást lezáró eredmény kihirdetésének tervezett időpontja 2010. március vége. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítését 2010. április hónapban várhatóan megkezdheti.

A pályázat eredményeként a piaci mechanizmusok működése folytán az autópályát kedvező feltételekkel lehet üzemeltetni. A nyertes pályázóval megkötni tervezett szolgáltatási szerződés teljesítményelvű, azaz nem elsősorban az ellátandó feladatokat, hanem a szolgáltatás elvárt színvonalát határozza majd meg és súlyosan szankcionálja a szolgáltatási szint el nem érését. Például: az úthasználók számára rendelkezésre nem álló (lezárt) szakaszok után kezelői díjat nem fizetünk, illetve arányosan csökkentjük a hiányosan vagy hibásan elvégzett fenntartási és üzemeltetési feladatok díját. A versenyeztetés további előnye, hogy a jelenlegi közútkezelők valós versenyhelyzetben mérettethetik meg magukat, s ez piacképességük szempontjából is hasznos lehet.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2009. december 2.

Gy. Mészáros Ágnes

A Web-oldalon található cikkek és fotók ingyenesen és szabadon felhasználhatók, de kizárólag az Objektív Hírügynökség, mint hírforrás feltüntetésével.
hirdetés