Katasztrófavédelmi felkészítés az iskolai oktatásban

Változatos, tartalmas programmal fogadta és méltatta a szakma a polgári védelem ünnepét, a PV Világnapját. A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság által szervezett rendezvénysorozat egyik központi eseménye lett az a konferencia, melynek témája: „Katasztrófavédelmi felkészítés az iskolai oktatásban”. A 2007. február 28-án megtartott nívós szakmai fórumon az OKF, a FPVI és a társszervek meghívott munkatársai mellett szép számban voltak jelen a témában érintett pedagógusok. Közülük néhányan előadásaikban referáltak a katasztrófavédelemi oktatásban szerzett tapasztalataikról és javaslataikról – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel az RSOE.A konferenciát Benkovics Zoltán pv. dandártábornok, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság vezetője nyitotta meg. Nagyon röviden ismertette a Polgári Védelem Világnapjának történetét, szólt az ünnephez kötődő rendezvényekről, szakmai munkáról, e munka idei sajátosságairól és feladatairól. A konferencia levezető elnöke, moderátora Tatorján István pv. ezredes, a FPVI igazgatóhelyettese volt.

Hoffmann Imre tű. dandártábornok, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettese tartott nyitó előadást. A dandártábornok beszélt a polgári védelem fő feladatainak koronkénti módosulásairól, ismertette azokat a nemzetközi és hazai jogi dokumentumokat, amelyekre a polgári védelem, a katasztrófavédelem jelenlegi rendszere épül. Külön részletezte Hoffmann Imre azokat az ajánlásokat, feladatokat, amelyeket a 2005. januárjában Kobéban (Japán) megtartott II. Katasztrófavédelmi Világkonferencián elfogadott Hyogoi Nyilatkozat és Hyogoi Cselkevési Terv (2005-2015) tartalmaz. Ezek a dokumentumok a nemzetek és közösségek katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének, alkalmazkodóképességének jelentős növelését tűzik ki célul. E célkitűzések elérésében az ajánlások fontos szerepet szánnak a polgári védelemben, katasztrófavédelemben meghonosodott lakosságfelkészítő, oktatási módszereknek, amelyekről később sok szó esett a konferencián…

A nyitó előadást követően a prevenciós tervek bevezetésének tapasztalatairól Pásztor József pv. százados, a VII. kerületi polgári védelmi kirendeltség vezetője tájékoztatta a jelenlevőket. A prevenciós tervek óvodai meghonosításának sajátosságait és a közben felhalmozott kollektív és személyes tapasztalatokat ismertette Benkőné Németh Margit, a VII. kerületi Liget óvoda óvónője.

„A Prevenciós programok bevezetésének tapasztalatai az általános iskolákban” címmel Nagy Béláné, a II. kerületi Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola igazgatóhelyettese tartott szemléletes, audiovizuális eszközökkel is gazdagon illusztrált, tartalmas előadást. Értekezésében egyebek mellett nagy teret szentelt a 2006. november 27-én megtartott katasztrófa- és rendvédelmi nap eseményeinek, egy ilyen szakmai nap lebonyolításával kapcsolatos szerteágazó munkának és tapasztalatoknak. Mint a patinás tanintézet igazgatóhelyettese elmondta, az ilyen rendezvények – és egészben véve a prevenciós program – a környezeti kultúrát, a biztonságkultúrát, az esetleges veszélyhelyzetben a helyes magatartás formálását szolgálják. A gyerekek nagy kedvvel és érdeklődéssel vesznek részt az ilyen programokban, nagy élményt jelent nekik például benézni a tűzoltóautóba, egy mentőautóba. Mindez elsősorban a tanulók biztonsága érdekében történik, és egyébként is az ilyen programok nélkül mind kevesebb alkalma van gyerekeknek arra, hogy a biztonságukkal kapcsolatos ismeretekre és empirikus tapasztalatokra szert tegyenek.

Azt, hogy a polgári védelmi konferencia milyen tárgyszerű légkörben zajlott, és az ott elhangzottak mennyire távol voltak a felesleges formalitásról, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Hoffmann Imre dandártábornok és Nagy Béláné még a szünetben is folytatták a konferencia „első felvonásában” felvetett szakmai észrevételek, eredmények értékelését. „Nekünk a visszacsatolás nagyon fontos” – fejtette ki a dandártábornok. – „Az ilyen előadásokban hasznos információk, visszacsatolások vannak, amelyeket kiértékelünk kollégáinkkal. Az ilyen tapasztalatokat aztán országosan léptékben is szeretnénk megosztani az érintett intézmények munkatársaival. Most itt a prevenciós programok megvalósításának gyakorlati elemeiben felmerülő kérdésekre is válaszokat kapunk…”

A konferencia munkanapjának második felét dr. Walz Gézáné, a XVII. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanára nyitotta meg a prevenciós programok meghonosításának középiskolai tapasztalataival. „Ahhoz, hogy a gyerekek biztonságkultúráját növeljük, először a pedagógusok katasztrófavédelmi oktatásában kell eredményeket elérni”. Erről, és a pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének más tapasztalatairól Tóth Zoltánné, a XVII. kerületi Jókai Mór Általános Iskola tanára osztotta meg nézeteit a szakmai-tudományos fórum résztvevőivel. A tanintézetükben zajló katasztrófavédelmi oktatásról Dánielné Csonka Ágnes, a X. kerületi Kápolna téri Iskola tanára tartott előadást. Ugyanezt a témát bontotta ki egyetemi léptékben – a Semmelweis Egyetem tapasztalataira támaszkodva – Csatai István nyugállományú pv. alezredes, a felsőfokú tanintézet Biztonságtechnikai Főosztályának polgári védelmi csoportvezetője.

Mint köztudott, a fiatalok katasztrófavédelmi, polgári védelmi felkészítésének egyik népszerű és hatékony formája a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny. A felkészítés, versenyszervezés aktuális kérdéseiről tartott előadást Kovács Október, a XIII. kerületi Németh László Gimnázium tanára. Értekezésében több érdekes javaslatot is felvetett, amelyek az ilyen versenyek tömegességének, a résztvevők számának a növelését szolgálnák.

„A Magyar Polgári Védelmi Szövetség helye, szerepe az ifjúság katasztrófavédelmi felkészítésében” címmel Orovecz István nyugállományú vezérőrnagy, az MPVSZ elnöke tartott előadást.

Egy egyelőre még újdonságként ható témába vezette be a konferencia résztvevőit Babák László pv. ezredes, az OKF Személyzeti és Oktatási Főosztályának vezetője. Előadásának címe és témája: A krízisintervenciós tervek szerepe a katasztrófavédelemben” Mint hallhattuk, a katasztrófákat követően súlyos lelki trauma jelentkezik mind a túlélő áldozatoknál, mind a beavatkozásban résztvevő mentőerők állományánál. A krízisintervenció – olyan beavatkozás, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az átélt traumatikus esemény maradandó pszichikai hatásait. Ha a pszichoszociális segély elmarad, annak további lelki, szomatikus következményei lehetnek…

A konferencia zárásakor Benkovics Zoltán pv. dandártábornok összegezte röviden az elhangzottakat. A tartalmas szakmai-tudományos fórum anyagait rövidesen CD-n is megkapják az érintettek és az érdeklődők.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2007. március 1.

Gy. Mészáros Ágnes

A Web-oldalon található cikkek és fotók ingyenesen és szabadon felhasználhatók, de kizárólag az Objektív Hírügynökség, mint hírforrás feltüntetésével.
hirdetés