Műholdas felvételek segítik az árvízi védekezés szervezését

A Magyar Köztársaság miniszterelnöke Szegeden látogatást tett csütörtökön és elismerését fejezte ki a védekezésben résztvevők munkájáról. Folyóink fővédvonalain összesen 2108 km hosszon van készültség. Fokozatot lehetett csökkenteni a Fekete- és a Kettős-Körösön, valamint a Lónyay főcsatorna egyes szakaszain – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.Rendkívüli készültségi fokozat van összesen 793 km védvonalon a Tisza folyó Kisköre és a déli országhatár közötti szakaszán, továbbá a Zagyva, és a Maros folyó torkolati védelmi szakaszain, valamint a Hármas-Körös teljes hosszán. III. fokú a készültség a Tiszán a Tokaj és Kisköre között, a Taktán, a Berettyó alsó és a Sebes-Körös torkolati szakaszán, valamint a Hortobágy-Berettyón összesen 632 km védvonalon. II. fokú készültséget tartanak 279 km védvonalon, a Tiszán Záhony és Tokaj között, a Lónyay főcsatorna alsó szakaszán, a Bodrogon, a Fehér-, a Fekete- és a Kettős-Körösön. I. fokú a készültség 404 km hosszon, a Dunán Kalocsa - Baja között, a Krasznán és a Berettyó felső szakaszán, valamint a Lónyay főcsatorna felső szakaszán.

A belvízzel elöntött terület nagysága 143.000 ha-ról 140.000 ha csökkent, ebből 65.000 ha vetés-szántó. 11 KÖVIZIG területén, 64 szakaszon van érvényben belvízvédelmi készültség.

Mindösszesen az ár- és belvízi védekezést folytató települések száma 336, ebből árvíz ellen 187, belvíz ellen 149 település védekezik. Rendkívüli árvízvédelmi készültségben 79 település van.

Április 20-án 10.00-kor rendkívüli ülést tartott a Békés Megyei Védelmi Bizottság, ahol áttekintették a védekezés helyzetét és meghatározták a további feladatokat.

A BM OKF kérésére a az EU Polgári Védelmi Főigazgatósága a Polgári Védelmi Mechanizmus keretében műholdas felvételeket biztosít az árvízi védekezés szervezéséhez Szolnok, Szeged és a Körösök térségéről. A katasztrófavédelmi Igazgatóságok segítettek külföldi országok Romániába, Szerbiába, Bulgáriába irányuló segélyszállítmányainak magyarországi továbbhaladásában.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek felkészültek a Tisza mentén folyó védekezési munkákhoz az erők-eszközök átcsoportosítására és igény esetén történő útba indítására. A kitelepítési, kimenekítési terveket és eszközök meglétét pontosították. A megalakított polgári védelmi szervezetek mintegy 6.000 fővel tervezhetők a védekezési feladatokra a Tisza középső és alsó folyási szakaszán. A veszélyeztetett megyékben a hivatásos önkormányzati

tűzoltóságok folyamatosan részt vesznek az árvízi védekezésben. A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság szervezetéből az árvízi védekezésre 186 fő áll készenlétben.

A katasztrófavédelmi szervek 809 fővel védekeztek, polgári védelmi kötelezettség alapján 2.317 fő dolgozott. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok a vízkárok elhárítására rendszeresített vízkiemelő eszközeikkel összesen 117 alkalommal nyújtottak segítséget az

önkormányzatoknak. Az elmúlt 24 órában a közmunkások létszáma 1.069 fő volt.

Az önkormányzatok, a rendvédelmi szervek és a honvédség 7.746 fővel, 1.845 technikai eszköz (1.072 - ebből 224 HM- szállítóeszköz, 365 munkagép, 408 szivattyú) alkalmazásával vettek részt a védekezésben.

A védekezést szervezetszerűen folytatók létszáma a vízügyi dolgozókkal együtt 22.768 fő.

A védekezők összlétszáma a regisztrált lakosokkal együtt 25.182 fő volt, 3.739 technikai eszköz igénybevételével.

Az ár- és belvíz által veszélyeztetett települések száma 337, melyeken a veszélyeztetett lakosság létszáma 200.401 fő, a veszélyeztetett épületek száma 69.627.

A 2006. februárjától történő ár- és belvízi védekezés során jelenleg összesen 67 településről 152 ingatlanból 524 személy van kitelepítve. Ebből a Dunán levonult árhullám következtében 284 főt, a belvíz miatt 228 főt, a Tiszán és mellékfolyóin levonuló árhullám miatt ez ideig 12 főt kellett kitelepíteni és elhelyezni.

Pest megyében az ideiglenes védvonalak visszabontása, és a vízzel érintkezett fertőzött anyagok (homokzsák, homok) elszállítása a nap során folytatódott. Visegrád Tekla Villa területén a vezetékes ivóvíz korlátozása továbbra is érvényben van. Minden település megközelíthető közúton, de Vác és Tahitótfalu között a komp-közlekedés továbbra is szünetel a levezető utak rendbetétele miatt.

A Fővárosban folytatódott az elöntött területekről a pangó vizek lecsapolása, szivattyúzása, a fertőtlenítések végrehajtása, a gátak visszabontása. A korábban elöntött területeken fertőtlenítési munkákat végeztek. A XXI. kerületben kitelepítettek visszaköltöztetésére várhatóan a hétvégén kerül sor.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében április 20-án a gátak magasítása, nyúlgátak építése, illetve az árvízi jelenségek elhárítása volt a fő feladat. Mindösszesen 1851 fő dolgozott a vízügyi szervek mellett. Ezen belül 502 fő polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány védekezett, a Körös-zugban a nyúlgát kiépítését végezték az új kiépítési szintre, melyben a Magyar Honvédség állományából 350 fő vett részt. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tiszti létszámát a BM OKF-ről, illetve a védekezésben nem érintett megyei igazgatóságokról 6 fővel megerősítették.

Öcsöd térségében 150 pv. szervezetbe beosztott személy, 17 fő közmunkaerő a környező településekről, 150 fő katona és 30 fő önkéntes vett részt a védekezésben.

Kunszentmárton városban a kőgátnál folytatódott a töltésmagasítás és a töltés megtámasztás, amelyet közel 912 fő végzett, köztük 105 fő pv. szervezetbe beosztott, 79 fő közmunkás, 18 fő vízügyi szakember, 100 fő katona és mintegy 600 fő önkéntes. Április 20-án éjszaka a védekező létszám részére további 250 db esővédő ruhát szállítottak ki.

A tiszasasi gátőrháznál 100 fő katona és 80 fő önkéntes folyamatosan töltötte a homokzsákokat, Mesterszálláson 80 fő pv. szervezetbe beosztott személy és 10 tűzoltó folytatott védekezést, Szelevény településen 65 fős pv. szervezet vett részt az árvíz-védekezési munkában. Nagyrév településen 40 fő pv. szervezetbe beosztott személy és 34 fő

közmunkás töltötték a homokzsákokat. A tegnapi nap folyamán a BM OKF-től 5.780 liter gázolaj, illetve 500 db esővédő ruha kiszállítására került sor a védekezéshez.

A megye területén 39 település kiemelten veszélyeztetett az árvíz által, és 24 településen folyik belvíz elleni védekezés. Az ár- és belvíz által veszélyeztetett épületek száma mindösszesen 18.500, a veszélyeztetett személyek száma 57.540 fő.

A belvízzel elöntött területek nagysága 20.000 ha-ról 19.800 ha-ra csökkent. A megyében ideiglenesen elhelyezettek száma 100 fő.

Bács-Kiskun megyében a levonuló árhullám ellen védekező Tiszaalpár-Tiszakécske-Lakitelek-Tiszaug településeken folytatták a töltés magasítást és töltés megtámasztási munkákat. A tegnapi nap folyamán a Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzsének vezetője kezdeményezte a Lakitelek-Tiszaalpár közötti vasúti töltésen - ami egyben árvízvédekezési védvonal is - a vasúti forgalom korlátozását a szerelvények sebességének csökkentését.

A megyében a kitelepített lakosok száma 21 fő. Belvízi védekezést továbbra is 7 település folytat. Az elöntött terület nagysága változatlanul 8.900 ha.

Békés megyében az elmúlt 24 órában a nyúlgát építési munkák befejeződtek, összesen 25.296 fm nyúlgát épült. A védelmi munkák további legfőbb célja a töltések állékonyságának biztosítása.

Április 20-án 10.00-kor Békéscsabán a Megyei Védelmi Bizottság rendkívüli ülést tartott, melyen az árvízi védekezésben érintett szervek vezetői egyeztették a jelenlegi és a várható védelmi feladatokat. A védelmi szakaszokon a magassági biztonság megteremtődött a szükséges nyúlgátrendszer kiépítésével. A nyúlgátak jelenleg sehol nem tartanak vizet. Az előrejelzések alapján május 1-jére várható csak a vízszint jelentős, mintegy 1 méteres csökkenése. A tegnapi napon megkezdődött a Hármas-Körös jobb oldalán Kocsor hegynél, a bal oldalán pedig Gyomaendrőd belterületén a bordás megtámasztás építése.

A belvízzel elöntött terület nagysága 11.200 ha-ról 11.000 ha-ra csökkent. Az igazgatóság által belvízvédelmi feladatra beszerezett 15 db szivattyúból 10 db van jelenleg kiadva 6 település részére.

Csongrád megyében a védművek szintjének magasítása, erősítése és az árvízi jelenségek kezelése volt a fő feladat.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a határmenti együttműködés keretében folyamatosan pontosítja, egyezteti a védekezés feladatait a Romániai és Vajdasági társszervekkel. Április 20-án segítették az Ausztriából érkező és Bulgáriába tartó segélyszállítmány továbbhaladását. A tegnapi esőzés következtében felázott a mártélyi védvonalon a töltéskorona, megerősítése a korábbi esőzés következtében befejeződött.

Április 20-án a BM OKF részéről 15 db aggregátort biztosítottak a Szegedi Tudományegyetem áramellátására. Vállalkozók, illetve a Baptista Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt élelmiszert és ásványvizet biztosítottak a védekezésben résztvevők részére.

Az ár- és belvíz által veszélyeztetett épületek száma 27 településen 30.605, az itt élő lakosság száma 93.206 fő. A megyében 31 településen van belvízvédelmi, és 27 településen van árvízvédelmi készültség elrendelve. Az elöntött területek nagysága 18.000 ha-ról 18.200 ha-ra növekedett. A megyében a kitelepített személyek száma 24 fő.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2006. április 21.

Gy. Mészáros Ágnes

A Web-oldalon található cikkek és fotók ingyenesen és szabadon felhasználhatók, de kizárólag az Objektív Hírügynökség, mint hírforrás feltüntetésével.
hirdetés