Autópálya környezetszennyező salakból

Még az ősszel elindul a nagytétényi Metallochemia gyártelepen elhelyezett, több százezer köbméternyi környezetszennyező kohósalak kármentesítése. Magyarország egyik legnagyobb veszélyes hulladéklerakójából pár éven belül autópálya épül – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a GKM sajtószolgálata.A Metallochemia nagytétényi telephelyén 1910 és 1990 között folytatott színesfém-kohászati tevékenység során keletkezett veszélyes hulladék lerakása és a légszennyező forrásokból kibocsátott szennyező-anyagok kiülepedése a gyártelepen és a szomszédos területeken jelentős környezetszennyezést okozott. A gyártelep környezetében több mint 1400 lakóingatlan fekszik, melyeket közvetlenül is érint az üzem által okozott környezetszennyezés.

A gyár 1990-es bezárását követően elkezdődött a károk felmérése, elkészült a kármentesítési műszaki beavatkozási terv, amelyet a hatóságok elfogadtak, és az érintett lakosság körében is jó visszhangra talált. A kivitelezés mostanáig azért nem indult el, mert a kármentesítésre kötelezett Metalloglobus Rt. (mint a Metallochemia jogutódja) felelősségének mértékét vitatva, élt jogorvoslati lehetőségével.

A kormány azért, hogy a hosszadalmas bírósági eljárás ne hátráltassa a munkálatokat, döntött a volt Metallochemia gyártelep és környéke kormányzati beruházásként történő kármentesítéséről, amely 2004 és 2008 között valósul meg.

A feladat nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy a 20 hektáros gyártelepen 410 ezer köbméternyi nehézfémtartalmú salakkal szennyezett földet kell ártalmatlanítani, a környéken pedig mintegy 1400 ingatlan, 600 ezer köbméternyi szennyezett talaját kell kicserélni.

Összességében tehát egy olyan barnamezős beruházás kezdődik el, amelynek eredményeként:

· elvégzik a szennyezéssel érintett, telephelyen kívüli ingatlanokon és azok környezetében a talaj szükséges mértékű cseréjét;

· megépül az M6-os autópálya M0 és Érdi tető közötti szakasza oly módon, hogy megfelelő műszaki védelem mellett az autópálya töltésébe beépítik a kármentesítés során kitermelt veszélyes anyagokat;

· az autópálya e szakasza nem foglal el zöld területet, hanem egy korábban sérült terület hasznosul;

· a beruházással megszűnik a talaj és a felszín alatti vizek szennyezettsége és további veszélyeztetése.

A munkálatok bruttó költsége mintegy 12 milliárd forint, időtartama öt év. A beruházást a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium költségvetéséből finanszírozzák.

A zöldtárca becslései szerint mintegy 30-40 ezer, kisebb-nagyobb környezetszennyezést kell az államnak, az önkormányzatoknak és a vállalkozásoknak felszámolniuk az országban. A szakminisztérium jelenleg mintegy 15 ezer szennyezett létesítményről rendelkezik adatokkal, részletes információk pedig 1500 ingatlanról ismeretesek.

Állami forrásokból évente mintegy 10 milliárd forint jut kármentesítésre, az Európa-tervben pedig 2006 végéig további 6,6 milliárd forintot különítettek el az ilyen projektek támogatásra.

A nagy forgalmi terhelésű 6-os számú főközlekedési út forgalmának kiváltása autópályával már régóta szerepel a közúthálózat-fejlesztési tervekben, a beruházás a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvényben is szerepel.

A beruházás előkészítése a Budapest (M0) – Dunaújváros közötti szakasz részeként, környezeti hatásvizsgálattal kezdődött el 1999-ben. Első fázisban előzetes környezeti tanulmány, majd ennek elfogadását követően részletes környezeti hatástanulmány készült. A tervezésnek ebben a fázisában került a nyomvonal – önkormányzati kezdeményezésre – a volt Metallochemia gyáregység területére. Ezáltal az autópálya nem vesz igénybe értékes belterületi ingatlanokat és hasznosul a régóta kihasználatlan terület. A környezetvédelmi engedélyezési eljárás végén 2002. júliusában kiadásra került a környezetvédelmi engedély.

A környezetvédelmi hatásvizsgálat lezárultát követően a Budapest (M0) – érdi tető közötti szakasz előkészítése különvált a Dunaújvárosig terjedő további szakasz megvalósításától, amelyre a Kormány 2048/2004. (III. 5.) Korm. határozata alapján koncessziós formában kerül sor.

A Budapest (M0) – érdi tető közötti szakasz engedélyezési terve 2004. február végére készült el. A beruházó Nemzeti Autópálya Rt. 2004. június elején benyújtotta építési engedély iránti kérelmeit az eljáró hatóságoknak. Az ügyben négy közlekedési hatóság hoz döntést külön-külön, útkategóriák, illetve közigazgatási határok szerinti illetékességi és hatáskörük szerint.

2004. július 27-én közös közigazgatási bejárásra kerül sor a szakhatóságok, kezelők és egyéb szervek részvételével, majd azt követően szeptember végéig sor kerül az érintett, illetve szomszédos ingatlantulajdonosok tájékoztatására is.

Az építési munkák megkezdéséig – a területmegszerzés előrehaladásának függvényében – el kell végezni a régészeti leletmentést. A nagytétényi szakaszon, illetve Érd-Ófalu térségében – korábbi ásatások, illetve adattári információk alapján – nagy a valószínűsége olyan régészeti leletek előfordulásának, amelyek feltárása és mentése fontos feladat. A régészeti munka várhatóan 2004 nyár végén kezdődik, befejezése – a feltárási igénytől függően – 2005. II. negyedévre várható.

A Kormány által elfogadott ütemterv szerint a hulladékokat (másodnyersanyagokat) magába foglaló földmű 2005. november végére készül el.

A terepviszonyok miatt a Metallochemia gyártelep területén az autópályát 13 méter magas töltésen kell vezetni, amelynek építése kínálja a lehetőséget a kármentesítés során kitermelendő anyagok elhelyezésére. A kármentesítés elfogadott terve szerint kialakítandó földműbe a Metallochemia területéről származó előkezelt, aprított salakhulladék és bontási törmelék kerül beépítésre, természetesen megfelelő műszaki védelemmel. A salakhulladékok és a bontási törmelékek darálása, aprítása a telephelyen belül, egy erre a célra kialakított létesítményben történik majd.

A kármentesítési munkálatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közbeszerzés útján kiválasztott vállalkozó végzi. Annak érdekében, hogy a létrejövő földmű megfeleljen az előírt műszaki követelményeknek, az autópálya tervezői szorosan együttműködnek a kármentesítési tervek szükséges aktualizálásában és ellátják a földmű építés során a műszaki ellenőri feladatokat.

A Metallochemia gyártelepnek a M6 autópálya építésével összekapcsolt kármentesítéséről a tárgyalások 2002-ben indultak meg. A Kormány 2004-ben fogadta el a finanszírozási tervet. E szerint a kármentesítési munkálatok összköltsége mintegy 12 milliárd forint, ebből közel 5,4 milliárd forintba kerül az érintett autópályaszakasz megvalósítása. Ez a beruházás egy súlyos, emberek egészségét, az érintett terület ökológiai állapotát veszélyeztető probléma felszámolásához járul hozzá.

A gazdasági és közlekedési-, valamint a környezetvédelmi tárca együttműködésének nem egyetlen példája a Metallochemia gyártelepének kármentesítése. A tervek szerint az M3–M35 gyorsforgalmi utak építésénél mintegy 1,5 millió köbméter tiszaújvárosi erőművi pernyét építenek majd be az utak földművébe. Az M6 autópálya Dunaújváros–érdi tető közötti, PPP konstrukcióban épülő szakaszán ugyancsak nagy mennyiségű dunaújvárosi kohósalak hasznosítására kerülhet sor.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2004. július 20.

Gy. Mészáros Ágnes

A Web-oldalon található cikkek és fotók ingyenesen és szabadon felhasználhatók, de kizárólag az Objektív Hírügynökség, mint hírforrás feltüntetésével.
hirdetés